SẢN XUẤT TÚI GIỮ NHIỆT

Sản xuất túi giữ nhiệt

Công ty sản xuất túi giữ nhiệt theo yêu cầu các loại:

  • Sản xuất túi giữ nhiệt đựng hộp cơm
  • Sản xuất túi giữ nhiệt đựng thực phẩm thức ăn
  • Sản xuất túi giữ nhiệt đựng kem
  • Sản xuất túi giữ nhiệt mua sắm, túi giữ nhiệt đi siêu thị
  • Sản xuất túi giữ nhiệt bình sữa
  • Sản xuất túi giữ nhiệt đựng lon bia, chai bia
  • Sản xuất túi giữ nhiệt đựng vắc xin
  • Sản xuất túi giữ nhiệt đựng phực phẩm đông lạnh
  • .v.v…

Sản xuất túi giữ nhiệt in logo làm quà tặng cho các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, trường học.

Sản xuất túi giữ nhiệt quảng bá thương hiệu cho các sự kiện.

Sản xuất túi giữ nhiệt theo mẫu khách hàng yêu cầu.

Sản xuất túi giữ nhiệt số lượng lớn giá rẻ làm quà tặng khuyến mại.

Sản xuất túi giữ nhiệt xuất khẩu theo đơn đặt hàng.


Hiển thị một kết quả duy nhất